JollyWoman

Vaspitanje – Uloga oba roditelja je podjednako važna!

Beba + Dijete
23.10.2020.

Vaspitanje, kao jedan od najtežih zadataka, zahteva da uloga oba roditelja bude podjednaka. To podrazumeva izazov, strepnju i veliku odgovornost, jer je i za dete i za roditelje veoma važno. Za pravilno odrastanje deteta neophodna je sloga, podrška, razumevanje, poštovanje i ljubav. I to ne samo od strane jednog roditelja. Uloga oba roditelja je podjednako važna u vaspitanju dece!

Saglasnost roditelja

Bitno je da roditelji imaju iste, ili bar slične, stavove i mišljenja po pitanju vaspitanja. To je posebno važno za krucijalne stvari u vaspitanju i osnovne vrednosti kojima se dete uči. Ako postoji određeno razmimoilaženje u stavovima, o tome roditelji treba detaljno da razgovaraju i odluče šta je za dete najbolje i da se time vode.

Ne može mama do podne da vaspitava dete po jednom modelu, a tata od podneva po drugom. Detetu neće biti jasno koga treba da sluša i šta je ispravno. Vaspitanje je zajednički posao u kom mora postojati saglasnost oba roditelja.

Dužnost je zajednička

Sredina u kojoj dete odrasta je i te kako važna, ali nikako u materijalnom i finansijskom smislu. Bitno je ono što dobija od roditelja i svoje porodice. Dete je ravnopravni član porodice od prvog dana i bitno je kako se prema njemu ophodite.

Dete ne treba da vaspitava samo mama, ili samo tata. Dužnost je zajednička. Dete treba od početka to da shvati i da mu mama i tata budu ravnopravni. Naravno da postoje neki segmenti u kojima će jedan roditelj imati značajniju ulogu, ali za neke bitne segmente moraju oba roditelja biti uključena.

Posvećenost

Oba roditelja treba da budu podjednako posvećena svom detetu. Oba roditelja treba da budu uključena u vaspitanje. Ne postoji recept za vaspitanje. Svaka porodica je drugačija, svako dete je individualno. Ali upravo vi u vašoj porodici treba da pronađete savršen model koji vama i vašem detetu odgovara. U to treba da budu uključena oba roditelja i da odluke donose zajedno.

PROČITAJ JOŠ